/[jscoverage]/trunk/js/jsmath.h
ViewVC logotype

Diff of /trunk/js/jsmath.h

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 584 by siliconforks, Sun Jan 10 07:23:34 2010 UTC revision 585 by siliconforks, Sun Sep 12 15:13:23 2010 UTC
# Line 51  Line 51 
51  js_InitMathClass(JSContext *cx, JSObject *obj);  js_InitMathClass(JSContext *cx, JSObject *obj);
52    
53  extern void  extern void
54  js_InitRandom(JSThreadData *data);  js_InitRandom(JSContext *cx);
55    
56  extern JSBool  extern JSBool
57  js_math_ceil(JSContext *cx, uintN argc, jsval *vp);  js_math_ceil(JSContext *cx, uintN argc, jsval *vp);

Legend:
Removed from v.584  
changed lines
  Added in v.585

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.24